Årsmøte 2018

Det ble holdt årsmøte i BSI innebandy 24. januar i år.
Vi gikk gjennom et par saker, blant annet regnskap, vedtok budsjett og valgte et nytt styre.
Legger ved protokoll, årsmelding, regnskap og oppsummert budsjett her, slik at de som vil kan se hva som har skjedd det siste året.